Nyheter & aktuellt

Nya tvättstugan i Kv. Lagmannen 6 är klar.

I Kv. Lagmannen 6 på Björngatan i Jönköping är nu den nya tvättstugan klar. Den nya tvättstugan är både större till ytan och har högre kapacitet än den gamla.

Läs mer...

Den ena av 2 nya tvättstugor i Kv. Jungmannen 5
Den ena av 2 nya tvättstugor i Kv. Jungmannen 5

En gammal tvättstuga blir 2 nya i Kv. Jungmannen 5.

Nu när det var dags att renovera tvättstugan i Kv. Jungmannen 5 så passade vi på tillsammans med Electrolux duktiga designers att tänka till lite extra. Av den gamla lite större tvättstugan gjordes istället 2 helt nya. Resultatet blev också dubbelt så bra då de boende på samma yta kan tvätta dubbelt så mycket tvätt som tidigare. Det passar bättre ihop med dagens moderna levnadstil. Samtidigt fick också källargångarna fram till tvättstugan ett rejält lyft med målning och ny belysning.

Läs mer...

Hyresförhandlingar

Till hyresgästföreningen har begäran om hyresförhandlingar skickats gällande hyror från 1/4 2017. I Jönköping har löner i byggsektorn har stigit med 3,29% och byggmaterial med 2,1%.  AKI (Arbetskostnadsindex) för tjänstemän har stigit 2,5 % och 2,7% för arbetare. KPI har stigit med 1,2%. Andra ökade kostnader är; Försäkringspremier 0,5%, avtalsenlig höjning för extern fastighetsskötsel 2,8%, Vatten och Avlopp 3,9%, yttre och inre underhåll samt reparationer 2,6% samt lönekostnader och externa konsulter 2,5%. För att bli kompenserade för dessa kostnadsökningar har en höjning av hyrorna begärts till 1,54% vilket motsvarar ungefär 100kr/månad för 3 rok. Tillsammans med hyresförhandlingarna har vi visat på ett nedlagt underhåll under 2016 på 280kr/m2 (18,4 milj kr) samt felavhjälpnde underhåll (vaktmästari tjänster) 32kr/m2. För 2017 är det ett budgeterat underhåll på 17 milj kr. Under 2016 utfördes ett omfattande arbete över hela beståndet med att tömma skräp som lämnats i allmänna utrymmen till en kostnad av 600 000kr.

Läs mer...