Om VBAB

Vätterbygdens Byggnads AB äger och förvaltar ca 1400 objekt i centrala delarna av Jönköping och Huskvarna som främst består av hyreslägenheter och till viss del affärslokaler. Företagets fastighetsbestånd består av 43 fastigheter i varierande storlek. VBAB är ett tredje generationens företag som ägs av moderbolaget Investmentaktiebolaget Myran och omsätter ca 60 MSEK.