Utflyttning

Uppsägning

Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du t ex vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara hos oss senast den 30 juni.

Besiktning

Vid uppsägning besiktigas lägenheten. Vid besiktningen av lägenheten kommer vi att se efter skador och onormalt slitage. Kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

För besiktning kontakta:

Jesper 036-330 88 14, mail Jesper@vbab.se

Flyttstädning

Det är viktigt att lägenheten städas noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen skulle vara bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift. Flyttstädning genomför i samband med besiktningen. Utflyttande och inflyttande hyresgäster kan göra egna överenskommelser om städning. Exempelvis kanske man byter städning mot tidigare tillträde eller städar och lämnar över lägenheten på helgdag. Viktigt att tänka på då är att vi som hyresvärd inte ansvarar för städningen.

Utflyttning

Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen hyresavtalet upphör att gälla. Om det är en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter.

Nycklar

Nycklarna skall vara oss alternativt den kommande hyresgästen tillhanda senast kl. 12:00 den förste i månaden. Inträffar den första helgdag så är det kl. 12:00 näskommande vardag som är tillträdesdagen.