Hyresförhandlingarna är klara!

En förhandligsöverenskommelse gällande justering av hyrorna för 2017 har träffats med Hyresgästföreningen region Sydost. Hyrorna justeras med 0,9% på nu utgående hyror från 1 April 2017. Det motsvarar ugnefär 60kr/månad för en normalstor lägenhet med 3 rum och kök. Då hyresavierna för April redan skickats ut innan överenskommelsen var klar sker höjningen för April månad retroaktivt och läggs på hyran för Maj månad. Överenskommen hyresjustering är 0,6% lägre än den begärda ökninge för de ökade kostnader som belastar förvaltningen. Vi hoppas kunna finna besparingar och effektiviseringar för att ändå som minst kunna bibehålla nuvarande förvaltningskvalitet.

Tillbaka