HSB är ny leverantör av vår fastighetsservice!

Vi har valt att från och med årsskiftet byta leverantör av teknisk förvaltning och städservice. 


- Genom att teckna avtal med HSB har vi en stabil leverantör med ett starkt varumärke. På så vis vill vi skapa ett ännu bättre boende för våra hyresgäster, säger Johan Rosenquist, vd på VBAB (t.h. i bild). Samtidigt ser vi det som en långsiktig investering i våra fastigheter, eftersom ett gott underhåll är grundläggande för en väl fungerande fastighet.


HSB Fastighetsförvaltning Göta är det näst största förvaltningsbolaget inom HSB och sköter cirka 20 000 lägenheter för närmare 500 kunder i hela verksamhetsområdet som sträcker sig över Jönköpings, Hallands och delar av Södra Älvsborgs län.

- Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått förtroendet att leverera våra tjänster till VBAB, säger Christian Bergklint (t.v. i bild) affärsområdeschef, Jönköping. Det här är ett stort och viktigt avtal för oss, som också kommer innebära viss nyrekrytering.

Detta kommer inte påverka er som boende mer än att det är ny personal som kommer att synas i era fastigheter.

Några saker som är viktiga för er att känna till är följande:
Felanmälningar skall från årskiftet göras till HSB felanmälan på tel 077- 110 10 30, numret fungerar dygnet runt och HSB har egen personal som utför jourarbeten efter kl 16.


Notera att inga felanmälningar ska göras till detta nummer förrän den 1 januari 2018, innan dess felanmäler ni på samma sätt som tidigare. Vi kommer att uppdatera kontaktinformationen på hemsidan vid årskiftet.


Beroende på ärendets art kommer felanmälningar att uföras akut, inom 24 timmar eller inom 5 arbetsdagar
Vitvaror som är helt ur funktion kommer att ersättas med en tillfällig lösning inom 24 timmar.


HSB kommer att skylta upp i trapphus samt tvättstugor med listor som fylls i vid utförda skötselåtgärder, som t.ex. städning trappor, städning av yttre ytor osv, så att ni kan följa arbetet och se att det blivit utfört

Tillbaka