Hyresförhandlingarna är klara

VBAB vill värna om hyresrättens långsiktiga utveckling och säkerställa en stabil ekonomisk utveckling med en högkvalitativ förvaltning av våra fastigheter. Vi vill utföra förädling och modernisering av våra fastigheter för att kunna  leverera en framtidssäkrad produkt. För att kunna möta den enorma efterfrågan på en begränsad marknad med stor bostadsbrist som följd vill vi genom nyproduktion, ombyggnad och tillbyggnad kunna skapa fler hyresrätter.

Vi begärde som brukligt tidigare i höst en århyresförhandling gällande kompensation för de kostnads och prisökningar som belastar vår förvaltning. 

Vi yrkade på en hyresökning på 24,68 kr per kvadratmeter och år baserat på följande kostnadsökningar.

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,3 procent i september 2018. Det är en uppgång från augusti då den var 2,0 procent. Enligt Riksbanken förväntas KPI öka med 2,7 procent under 2019, vilket ger en nominell BNP-ökning på 4,7 procent.

Det preliminära arbetskostnadsindexet AKI för den privata sektorn har för juli 2018 beräknats till 126,2 för arbetare och 130,8 för tjänstemän. Sedan juli 2017 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,7 procent för arbetare respektive 3,2 procent för tjänstemän. (SCB)

Entreprenadindex för byggnadsarbeten i kategorin som närmast rör underhåll har stigit med 3,3%. (SCB i samråd med Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen.)

Elpriset har ökat 13% sedan september 2016. (SCB)

Försäkringspremier har ökat med 2,5%. (LF)

Kostnader för renhållning har ökat 25% (June Avfall)

Avtalsenlig höjning för extern fastighetsförvaltning är 3,7%. (SNI)

VA kostnader har ökat med 3,8% (Effekt av ny debiteringsmodell)

 

Förutom ovanstående som motsvarar en hyresökning på ca 2,4% yrkade vi på ytterligare 1,2% då vi anser att resultatet av tidigare års förhandlingar inte ger kompensation fullt ut för de kostnadsökningar som varit.

Trots att Hyresgästföreningen inte kunde ge något skäl till varför så var de inte villiga att diskutera tidigare års förhandlingar.

Det som däremot var mycket positivt var att i år gemensamt kunde komma fram till de faktiska kostnadsökningarna och tillsammans ta fram en beräkningsmodell för ny hyra.

Vi kom fram till att en höjningen med 21,63kr per kvadratmeter och åt tillsmmans med ytterligare effektiviseringar i VBAB:s förvaltning är tillräckliga för att täcka kostnadsökningarna sedan den senaste årshyresförhandlingen.

 

Det motsvarar 2,1% och det är med det som hyrorna höjs från och med 1:a Januari 2019. Det motsvarar ca 150kr/månad för en normalstor lägenhet med 3 rum och kök.

 

I samband med hyresförhanlingarna har vi redovisat planerat underhåll för 2019 som uppgår till 15,5 miljoner kr eller 247 kr/m2 samt utfört underhåll 2018 på 18,5 miljoner kr eller 281kr/m2. 

Tillbaka