Hyresförhandlingarna är klara

Nu har en uppgörelse nåtts med Hyresgästföreningen gällande hyrorna för 2018. Från och med 1:a februari höjs hyran med 1,5%. Från början hade vi begärt en höjning på 3,25%. 2,25% av dem var för kompensation av kostnadsökningar och prishöjningar. Ytterligare 1% begärdes för att vi ansåg att de senaste årets hyreshöjningar inte varit tillräckliga för att möta de prishöjningar som varit. Hyresgästföreningen ville emellertid inte ge någon kompensation för tidigare uppgörelser och delade inte fullt ut våra åsikter om hur prisökningarna påverkar vår förvaltning. Vi enades därför till slut på 1,5%. Många har redan fått hyresavierna för februari med den gamla hyran och höjningen för februari kommer retroaktivt på hyran för mars.

I samband med hyresförhanlingarna har vi redovisat planerat underhåll för 2018 som uppgår till 17,6 miljoner kr eller 269 kr/m2. 

Tillbaka